Przetwornice, inwertery, falowniki

Każdy użytkownik chcący skorzystać z innego napięcia niż dostępne w systemie solarnym musi zastosować przetwornice.

W zestawach baterii słonecznych rozróżniamy dwa podstawowe typy przetwornic są to przetwornice wyspowe i przetwornice sieciowe. Ich zadania są bardzo różne i dlatego warto się przyjrzeć ich cechom oddzielnie.

Inwertery sieciowe (z ang. ongrid) - są urządzeniami służącymi do zamiany napięcia pochodzącego z baterii słonecznych na napięcie sieciowe. Następnie jest ono wpuszczane w sieć elektryczną. Daje to możliwość korzystania z energii elektrycznej pochodzącej z baterii słonecznej z pominięciem akumulatorów oraz co najważniejsze - przy zastosowaniu odpowiedniego licznika - umożliwia sprzedaż energii elektrycznej do dostawcy. Ponieważ urządzenia te pracują zazwyczaj w dużych lub średnich instalacjach fotowoltaicznych bardzo ważna jest ich trwałość i sprawność - dzięki tym dwóm cechom możliwe jest osiągnięcie maksymalnych korzyści finansowych z baterii słonecznych. Dodatkowym atutem w tego typu inwerterach jest mały pobór własny oraz długi okres gwarancyjny. Należy jednak pamiętać że inwertery tego typu nie nadają się do pracy jako samodzielne źródło energii przy braku podłączenia do sieci elektrycznej. Urządzenia posiadają specjalne zabezpieczenia aby w razie zaniku dostaw energii samoczynnie się wyłączyły.

Inwertery wyspowe (z ang. offgrid) służą do zamiany energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorach na napięcie 230V AC (lub 400V dla systemów trzyfazowych). Ilość wersji i podgrup w tej grupie inwerterów jest znacznie większa niż w przypadku inwerterów sieciowych. W inwerterach wyspowych szczególną wagę należy przywiązać do poboru własnego i sprawności urządzenia. Te dwa parametry są szczególnie ważne ze względu na ograniczoną ilość dostępnej energii.

Najbardziej uproszczoną grupą inwerterów wyspowych są przetwornice z aproksymowanym (przybliżonym) kształtem napięcia. Nie odzwierciedlają one napięcia sieciowego przez co niektóre urządzenia pracują niepoprawnie lub wcale nie podejmują pracy podczas zasilania z tego typu przetwornic. Przetwornice z czystym sinusem nie mają takich problemów. Mogą zasilać różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Są nawet modele w których można zaprogramować akceptowalny kąt przesunięcia fazowego (cosinus fi). W inwerterach tego typu poza podstawowymi urządzeniami spotyka się także rozwiązania hybrydowe - z podłączeniem do sieci lub generatora diesla w niektórych modelach z wbudowaną ładowarką - umożliwiającą doładowanie akumulatorów po spełnieniu odpowiednio zaprogramowanych warunków. Ilość kombinacji i rozwiązań w przypadku zaawansowanych przetwornic jest duża dlatego każdą osobę potencjalnie zainteresowaną rozwiązaniem niestandardowym  - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.