Baterie słoneczne dofinansowanie

„Przyrody nie dziedziczymy po naszych przodkach my ją pożyczamy od naszych dzieci".

A de Saint - Exupery

 

Podchodząc do inwestycji w baterie słoneczne z punktu widzenia ekologii obraz jest jasny i oczywisty. Wydaje się że jest to jedynie słuszna droga rozwoju świata bez której gospodarka nie będzie mogła się prawidłowo rozwijać w przyszłości. Jednak każdy nawet najbardziej genialny pomysł bez uzasadnienia ekonomicznego nie będzie stosowany na szeroką skalę a przez to nie wejdzie do powszechnego obiegu. Stąd każdy inwestor przystępując do budżetu inwestycji w energię odnawialną dokładnie szacuje w którą stronę należy lokować środki aby cała operacja nie była obciążeniem lecz wsparciem dla rozwoju. W części przypadków instalacja baterii słonecznych nie wymaga żadnego wsparcia aby w ciągu 7-8 lat mogła całkowicie zrekompensować poniesione nakłady. Jednak nie każdy ma tak komfortową sytuację w związku z tym naturalne jest że aby inwestycja była opłacalna konieczne jest uzupełnienie jej o wsparcie z instytucji zewnętrznych.
Na obecną chwilę mamy do dyspozycji następujące kierunki wsparcia:

Od początku 2014 roku dostępny jest program bocian (we wrześniu zakończono pierwszy etap przyjmowania wniosków) program ten skierowany został do firm i instytucji które planują inwestycję w odnawialne źródła energii (w tym baterie słoneczne). Jego głównym działaniem jest pomoc poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii - w grę wchodzą nie tylko instalacje fotowoltaiczne ale także kotły na biomasę, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne. Minimalna wielkość instalacji fotowoltaicznej w ramach tego programu została ustalona na 200 kW.

Wkrótce zostaną również uruchomione dodatkowe środki na instalacje prosumenckie dla obszarów wiejskich. Pozostały z lat 2007 - 2013 niewykorzystany kapitał PROW w wysokości 17,25 mln Euro będzie mógł zostać wykorzystany na instalację fotoogniw. Beneficjentem tych środków może być gmina.

Wydziały środowiska w poszczególnych gminach mogą prowadzić indywidualne projekty dofinansowania odnawialnych źródeł energii (mogą też korzystać z Prosumenta dla gmin). Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z przypisana jednostką samorządową.

Możliwe jest też wsparcie z funduszu Europejskiej Organizacji Gospodarczej lub Funduszu Norweskiego. Więcej informacji można znaleźć na stronach organizacji.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) na swoich stronach prezentuje możliwe rodzaje wsparcia i typ beneficjenta.

Program Prosument

Oczekiwany przez wielu program dopłat do kredytów między innymi na fotowoltaikę nadal nie dotarł do etapu realizacji. W założeniach dofinansowanie miało polegać na dopłacie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych do niskooprocentowanego kredytu którego marża miała wynosić jedynie 1%. Niestety wiele wskazuje na to że przy obecnym ogromnym zainteresowaniu ze strony klientów wszystkie środki przeznaczone na ten cel zostaną bardzo szybko rozdysponowane.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju wsparcia zapraszamy do kontaktu w celu jak najlepszego przygotowania się na okres dofinansowań. Program ma ostatecznie zostać uruchomiony wiosną 2015 roku.

Aktualne informacje o dofinansowaniach znajdą Państwo na naszym blogu.