Dofinansowania i dotacje do elektrowni wiatrowych

Małe elektrownie wiatrowe nie posiadają ogólnopolskiego programu wsparcia. Dofinansowania ogólnopolskie możliwe są w zakresie większych jednostek prądotwórczych. Jedyną nadzieją dla małej energetyki wiatrowej ma być program prosument.

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych możliwe jest w następujących płaszczyznach:

Dla inwestycji powyżej 20 mln zł o dofinansowanie należy się ubiegać w ramach priorytetu 10 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to kompleksowo wspiera inwestycje w elektrownie wiatrowe, infrastrukturę przesyłową a także rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii.

W przypadku inwestycji o średniej wartości kapitałowej (do 10 mln zł) wsparcia należy szukać w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie polega na uzyskaniu preferencyjnego kredytu na inwestycje. Wsparcie tego typu dotyczy inwestycji w elektrowni o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW.

W przypadku małych elektrowni wiatrowych wsparcia należy szukać w Regionalnych Programach Wsparcia. Dotacje tego typu są skierowane do przedsiębiorców. Każde województwo przygotowało własny Regionalny Program Operacyjny. Zasadniczo dotacje dotyczą inwestycji dostosowujących przedsiębiorstwo do wymogów środowiskowych. Inwestor musi sprawdzić czy jego projekt może uzyskać wsparcie w Regionalnym Programie Operacyjnym - wysokość dotacji jest uzależniona od województwa i może wynieść nawet 85%.

W programie Prosument planowane jest wsparcie na przydomowe elektrownie wiatrowe w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe wyliczenia kosztów kwalifikowanych oraz warunki udzielania dotacji poznamy po wejściu programu w życie.