Akcesoria montażowe do kolektorów słonecznych

W skład każdego systemu solarnego oprócz podstawowych komponentów wchodzących w "pakiet solarny" wchodzą dodatkowe urządzenia częstokroć równie ważne jak sam "pakiet".

Rozgrzany glikol jest transportowany do zbiornika za pomocą rurociągu solarnego. Rurociągi solarne są obecnie wykonywane z giętkiej rury nierdzewnej w otulinie solarnej. Giętka rura upraszcza montaż i skraca jego czas. Dzięki niej możliwe jest zrealizowanie rurociągu jako pojedynczy odcinek bez konieczności wykonywania połączeń na całej jego długości. Ma to znaczenie dla wieloletniego bezpieczeństwa - szczelności instalacji. Wadą tego rozwiązania są trudności z prawidłowym odpowietrzeniem układu - karby giętkiej rury kumulują małe pęcherzyki gazów (powietrza) które jest niezwykle trudno wyeliminować z układu - dlatego w instalacjach tego typu bardzo istotne jest dokładne odpowietrzenie. Niektórzy instalatorzy pozostają w związku z tym ze starszym lecz pozbawionym tych wad rozwiązaniu którym jest miedziany rurociąg lutowany. Tego typu rurociąg ma zdecydowanie niemniej miejsc w których mogą zbierać się pęcherze powietrza (jednak również nie jest ich pozbawiony).
Oczywistą wadą tego typu rurociągu jest konieczność wykonania kilkunastu połączeń które w przyszłości będą potencjalnym źródłem rozszczelnień. Najlepszą alternatywą jest wykonanie w przypadku miedzi połączeń miękka rurką miedzianą. Ilość połączeń lutowanych jest wtedy taka sama co połączeń przy stalowej rurce karbowanej - należy jednak szczególnie uważać aby nie złamać rurki. Dodatkowo możliwości montażowe tego rozwiązania są bardziej ograniczone.

Glikol jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na pracę systemu. Oczywistą kwestią jest w nim odporność na niskie temperatury. Jednak kolejną ważą cechą glikolu będzie odporność na przegrzewanie i degradację w wysokich temperaturach. Kiepskiej jakości ciecze niskokrzepliwe mogą ulec szybkiej degradacji w wyniku czego może dość do zatkania instalacji solarnej lub zniszczenia części urządzeń. W związku z tą cechą układy solarne powinny być corocznie serwisowane pod kątem parametrów glikolu.

Odpowietrzniki - w układach solarnych ogromną role odgrywają zapowietrzone miejsca - jeśli taka sytuacja ma miejsce na powierzchni kolektora automatycznie spada jego sprawność a przez to wydajność całej instalacji solarnej. Dlatego każdy obszar instalacji solarnej który tworzy syfon powinien być wyposażony w odpowietrznik - umożliwiający usunięcie gazów z wnętrza instalacji.

Stelaże montażowe - w przypadku montażu dachowego kolektor słoneczny musi zostać przytwierdzony do dachu w sposób stabilny i zapewniający bezpieczeństwo. Aby zatem mieć pewność że kolektory słoneczne są bezpieczne na dachu warto stosować zalecane przez producenta uchwyty - dają one największą pewność prawidłowego zamocowania systemu solarnego na dachu.