Grupy pompowe

Sterowanie pracą instalacji solarnej odbywa się poprzez sterowanie pracą pompki solarnej. Aby ułatwić pracę instalatorów i zwiększyć estetykę instalacji producenci zaczęli udostępniać gotowe zestawy pompek solarnych z dołączonymi króćcami przyłączeniowymi do napełniania instalacji, zaworem bezpieczeństwa i rotametrem. Taki zestaw elementów zamkniętych w jednej obudowie nazywany jest grupą pompową. Rozróżnia się dwa rodzaje grup pompowych - jedno i dwudrogowych. Każda z nich posiada pompę, zawory przyłączeniowe i rotametr. Grupy dwudrogowe posiadają poza tym zawór zwrotny minimalizujący straty ciepła w zbiornikach CWU, separator powietrza - ułatwiający odpowietrzenie układu oraz termometry umożliwiające obserwację temperatury glikolu wpływającego i wypływającego ze zbiornika.

Zastosowane w grupach pompowych elementy mają na celu ułatwienie automatyzacji i obsługi instalacji solarnej a także skrócenie czasu pracy podczas montażu systemu solarnego.