dofinansowanie kolektorów słonecznych

W maju 2014 roku został zakończony program dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych we współpracy z NFOŚiGW. Sztandarowe hasło 45% dofinansowania niejednokrotnie wprowadzało w błąd potencjalnych klientów ze względu na wysokie koszty uzyskania takiego dofinansowania. Składały się na to:

  • konieczność wzięcia kredytu (i zapłacenia bankowi prowizji w wysokości 5%)
  • konieczność spłaty minimum 2 rat przed  wpłynięciem dofinansowania na konto kredytu
  • konieczność odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia.

W tej sytuacji realne dofinansowanie wynosiło niecałe 30% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie wprowadzany jest najnowszy program wsparcia gdzie instalacje kolektorów słonecznych uzyska dofinansowanie 20% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem zastosowania na tym samym obiekcie instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej służącej do generowania energii elektrycznej.

Koszt kredytu do tej dotacji mają być zdecydowanie niższe niż w poprzednim programie (planowana marża bankowa ma wynieść 1% i oprocentowanie roczne zostało ustalone również na 1%).

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszych stronach po wejściu programu w życie.

Obecnie największą nadzieję wiążemy z tańszymi instalacjami kolektorów słonecznych. Pracujemy nad zestawem którego koszt (zakupu i kompleksowej instalacji) będzie niższy niż koszt standardowych kolektorów z dotacją 50%. Da to możliwość realnej spłaty poniesionych kosztów inwestycyjnych w 4-5 lat bez konieczności ubiegania się o jakiekolwiek dotacje. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.