Podstawowe informacje o kolektorach słonecznych

Kolektory słoneczne to urządzenia służące do podgrzewania wody użytkowej. Ogólnie ujmując promieniowanie słoneczne padające na absorber (materiał pochłaniający fale świetlną o bardzo niskim współczynniku emisji) zamienia się na ciepło. Podgrzany absorber ogrzewa glikol płynący w kolektorze słonecznym. Glikol (lub inna substancja niezamarzająca) jest przepompowywany do zbiornika gdzie za pośrednictwem szczelnej wężownicy ogrzewa wodę. Ogrzana woda może być wykorzystana przez użytkowników. Standardowo stosowane są kolektory słoneczne płaskie lub próżniowe rurowe. Poza podstawowymi typami kolektorów słonecznych spotykane są także bardziej skomplikowane rozwiązania np. kolektory słoneczne płaskie próżniowe lub kolektory słoneczne próżniowe rurowe ze zwierciadłem skupiającym i śledzeniem ruchu słońca.
Większość kolektorów płaskich może być stosowana nawet ponad 25 lat. Podstawowym zastosowaniem tej technologii jest montowanie ich w budynkach mieszkalnych w szczególności wielorodzinnych, w których zapotrzebowanie na ciepłą wodę ma duży wpływ na rachunki za energię. Technologia może być również wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, szczególnie jeśli budynek znajduje się poza siecią ciepłowniczą. Najlepszym zastosowaniem kolektorów słonecznych jest ogrzewanie ciepłej wody użytkowej lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej wraz z ogrzewaniem wody basenowej i wspieranie centralnego ogrzewania.