Skip to content
Menu

Bezpłatna konsultacja

Menu

Opłacalność inwestycji fotowoltaicznych w firmach

Dzisiaj przybliżę poruszony ostatnio temat ekonomiczności instalacji fotowoltaicznej instalowanej przez firmy.

W porównaniu do instalacji domowych inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne dla firm jest nieco bardziej skomplikowana od strony formalnej – o tym opowiem innym razem. Pomijając na razie ten aspekt skupmy się na uproszczonej analizie finansowej.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych – zyski

W ujęciu obecnego prawa instalacje baterii słonecznych mogą po przejściu drogi formalnej wyprodukowaną energię zużywać całkowicie wewnątrz obiektu a naddatki wpuszczać do sieci. Z tym że zysk ze sprzedaży energii przez firmy nie wynosi (jak w przypadku instalacji domowych) 80% ceny energii elektrycznej za ostatni kwartał zeszłego roku – a 100% tej energii.

Tym samym w analizie finansowej – odnosząc się do instalacji 10 kW produkującej rocznie 9 500 kWh – zysk ze sprzedaży energii przy obecnych stawkach zakupu wyniesie 1520 zł. Kwota ta jest wyższa niż w instalacjach domowych o 380 zł. Niemniej porównując zysk ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci do oszczędności jakie wygenerujemy zużywając całą energię wewnątrz firmy nadal będzie to ogromna różnica. Przy założeniu że koszt zakupu energii wynosi 50 gr/kWh przy całkowitym zużyciu energii oszczędności wyniosą 4750 zł rocznie.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę że to nie wszystkie korzyści z zainstalowania instalacji fotowoltaicznej w firmie. Drugie źródło dochodu pochodzi z zielonych certyfikatów. Każda firma produkująca energię z ogniw fotowoltaicznych musi uzyskać koncesje. Każda wyprodukowana kilowatogodzina jest zliczana osobnym licznikiem. Dlatego też zielone certyfikaty są generowane niezależnie od tego czy energię zużywamy wewnątrz obiektu czy przesyłamy ją do sieci. Dlatego też każda wyprodukowana kilowatogodzina jest liczona jako zysk. Niestety jest to jedyny stały parametr w tej części kalkulacji. Kwota jaką można osiągnąć ze sprzedaży zielonych certyfikatów jest zmienna i zależy od wahań rynkowych. Obecna cena (określana jako niska) wynosi 180 zł za MWh zielonej energii. Mnożąc roczną produkcję przez aktualną cenę osiągamy kwotę – 1710 zł. Jeśli zielone certyfikaty osiągną pułap tzw. opłaty zastępczej – wynoszącej 300 zł roczny koszt przychodów z tytułu zielonych certyfikatów dla instalacji 10 kW wyniesie 2850 zł.

Jednak do kalkulacji nie należy przyjmować aż tak optymistycznych wariantów. Sumując oszczędności ze zużywania wyprodukowanej na bieżąco energii i z zielonych certyfikatów otrzymujemy wszystkie główne zyski konieczne do obliczenia opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych w systemach montowanych na firmę.

Koszt ogniw fotowoltaicznych

Znając już wielkość spodziewanych zysków należy przeanalizować ceny instalacji fotowoltaicznych. Przez szereg wcześniejszych lat ceny baterii słonecznych stopniowo malały – jednak wprowadzone ograniczenia importowe (cło antydumpingowe) spowodowały ustabilizowanie cen na ogniwa fotowoltaiczne. Dlatego też można z dużą dokładnością oszacować cenę kompletnego zestawu. Biorąc do kalkulacji komponenty światowych producentów z zakresu fotowoltaiki można przyjąć że koszt kompleksowo zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych dla 10 kW powinien wynieść około 45 000 zł netto. Oczywiście przy zastosowaniu najwyższej jakości składników koszt może wzrosnąć o 10% a nawet 20%. Z drugiej strony w obecnym czasie nie należy spodziewać się dużo niższych cen na tego typu instalacje. Ceny większych instalacji będą rosły proporcjonalnie – w przypadku mniejszych instalacji koszt jednostkowy (w przeliczeniu na kilowaty) może być większy o 20%.

koszty-vs-przychody-instalacji-fv-firmy

Opłacalność ogniw fotowoltaicznych.

Konfrontując otrzymany dzięki instalacji fotoogniw zysk z ulokowanymi w banku pieniędzmi (podobnie jak przy kalkulacji instalacji domowej przyjmijmy że po odjęciu podatku belki oprocentowanie bankowe wyniesie 2,5% i zakładamy roczny wzrost cen energii na poziomie 5% i roczny spadek mocy ogniw o 1%) możemy dość dokładnie określić okres zwrotu takiej inwestycji. Szacunkowy czas zwrotu takiej inwestycji nieco przekracza okres 7 lat. Oczywiście przeprowadzona analiza jest mocno uproszczona i zawiera pewne założenia:

  1. Zużywamy całą energię wewnątrz firmy – założenie możliwe do spełnienia ze względu na działające wewnątrz zakładów urządzenia elektryczne nawet w okresie świątecznym (serwery, klimatyzatory, układy grzewcze i chłodnicze).
  2. Ceny zakupu energii i oszczędności z tym związanych wynosi 0,5 zł/ kWh – jednak realna cena różni się w zależności od umowy podpisanej z dostawcę energii.
  3. URE może wymagać podpisania umowy na serwis urządzeń fotowoltaicznych– koszt takiej umowy jest zróżnicowany – przyjmując koszt rocznego przeglądu dla instalacji 10 kW na poziomie 500 zł czas spłaty instalacji wydłuży się o pół roku.
  4. Przyjęto cenę zielonych certyfikatów na poziomie 180zł/MWh -ich wartość w historii była niekiedy znacznie niższa z drugiej strony ceny zielonych certyfikatów powinny wzrosnąć co skróci okres spłaty inwestycji – można zatem liczyć na szybszą spłatę instalacji.
  5. Kolejnym zyskiem może być przesunięcie zobowiązań podatkowcyh dzięki instalacji. Inwestując 45 000 netto w instalację 10 kW mamy około 10 000 zł podatku VAT i w ten sposób o tyle mniej podatku zapłaci firma poza tym wpisując instalację na listę środków trwałych będzie przez kilka lat mogła amortyzować instalację pomniejszając tym samym podatek do zapłaty.

W analizie nie uwzględniono jeszcze jednego ważnego aspektu. Instalacje fotowoltaiczne nie są odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne (gradobicie i wyładowania atmosferyczne) oczywiście nie chodzi o standardowy grad do 20 mm czy uderzenie pioruna w okoliczne drzewo ale o sytuacje wyjątkowe (grad wielkości piłek tenisowych czy uderzenie pioruna w instalację na dachu) które mogą doprowadzić do uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej. Dlatego też zawsze tego typu instalacje należy ubezpieczać. I w tym momencie pojawia się problem – koszt ubezpieczenia instalacji może być zróżnicowany (dla dużych zakładów koszt takiego ubezpieczenia może nie wpłynąć na składkę ubezpieczeniową – w przypadku małych zakładów może ona wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie).

Pomimo tego że przedstawione wyliczenia ukazują ogólny pogląd na kalkulację zysków i okresu spłaty instalacji fotowoltaicznej dosyć dobrze, to poprzez zastosowane uproszczenia mogą nie mieć pokrycia w innym środowisku. Mimo to stanowią bazę która umożliwi wykonanie podobnych obliczeń dla każdego inwestora. Niemniej w większości wypadków można stwierdzić że inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna choć zakres jej działania jest długofalowy a zyski osiągane są po wieloletniej systematycznej pracy.

Przeprowadzony powyżej sposób kalkulacji w łatwy sposób można przenieść na większe instalacje (koszt instalacji 10 kW można liniowo dodawać w celu osiągnięcia większych mocy). Kończąc temat instalacji fotowoltaicznych dla firm należy chyba zaznaczyć że okres spłaty jest znacznie krótszy niż w przypadku instalacji domowych. Wynika to z pominięcia podatku VAT, dodatkowych przychodów z tytułu zielonych certyfikatów oraz możliwości całkowitego zużycia energii w instalacjach przemysłowych.

Niestety pomimo relatywnie niezłych prognoz ekonomicznych tego typu inwestycji mało inwestorów decyduje się na takie instalacje. Większość firm czeka bowiem na dotacje – wydawać by się mogło że przecież tak dobre rozwiązania powinny być promowane i dotowane – jednak w nowym budżecie dofinansowań unijnych nie ma żadnych pieniędzy na inwestycyjne instalacje fotowoltaiczne. W związku z tym o dotacjach na ogniwa fotowoltaiczne opowiem innym razem.

Wszystkich chętnych zapraszam do komentowania i opinii.

Dodano w