Skip to content
Menu

Bezpłatna konsultacja

Menu

Ruszają dofinansowania. Prosument Opolski już działa

…reszta kraju rusza wiosną!

Kilka dniu temu ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Również w pozostałej części kraju powiało nadzieją na realne wprowadzenie dofinansowań z programu Prosument dla osób fizycznych.

Dzięki podpisanej niedawno przez prezydenta ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej otwarta została furtka dla inwestorów indywidualnych chcących skorzystać z dofinansowań opartych o kredyty bankowe w programie Prosument.

Dofinansowanie Prosument Opolski

Oferowany przez Opole program dofinansowań do źródeł odnawialnych, różni się w kilku miejscach od planowanego do wprowadzenia na wiosnę przyszłego roku ogólnopolskiego programu Prosument dla inwestorów indywidualnych. O różnicach później, a jakie są parametry i wielkość wsparcia oferowanego przez Opolskiego Prosumenta?

Pierwszą ważną informacją jest stopień wsparcia, który wynosi 30% i jest mocno obwarowany maksymalnymi kwotami dofinansowania za jednostkę mocy wykonanej instalacji.

Dofinansowanie do baterii słonecznych

W ramach „Prosumenta Opolskiego” przy zakupie instalacji paneli fotowoltaicznych, możemy uzyskać 30% dofinansowania, jednak nie więcej niż 2.400 zł/kW dla instalacji o mocy poniżej 10 kW i 1.800 zł/kW dla instalacji o mocy pomiędzy 10, a 40 kW. Kwoty te dotyczą instalacji fotowoltaicznych sieciowych (tzw. ongrid).

W przypadku instalacji wyposażonych w akumulatory do magazynowania energii elektrycznej, kwoty zwrotu są nieco większe i dla instalacji do 10 kW wynoszą 3.900 zł/kW, a dla instalacji z zakresu mocy od 10 do 40 kW wynoszą 3.300 zł/kW. Opolski prosument nie jest jednak ograniczony do instalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowanie do instalacji pomp ciepła

Wsparcie można uzyskać także na zakup pomp ciepła i to zarówno wspierających tylko uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej (CWU), jak i wspierających CWU i centralne ogrzewanie (CO).

Dla pomp ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania CO i CWU wsparcie wynosi 900 zł za kW mocy grzewczej pompy ciepła, zaś przy zastosowaniu tych pomp ciepła do przygotowania samego CWU dofinansowanie będzie zależeć od pojemności zbiornika i wyniesie 1.500 zł/kW mocy grzewczej pompy przy zbiornikach o pojemności od 150 do 250 litrów i 2.400 zł/kW dla zbiorników większych niż 250 litrów.

W przypadku pozostałych typów pomp ciepła do CO i CWU dofinansowanie wyniesie 1.650 zł/kW zainstalowanej mocy cieplnej pompy.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Dofinansowanie precyzuje także wielkość wsparcia dla instalacji solarnych – kolektorów słonecznych i wyniesie w tym wypadku 1.050 zł/kW (moc określana według normy PN-EN 12975-1 lub innej normy jej równoważnej).

Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych

Dalsze możliwości wsparcia dotyczą także turbin wiatrowych o mocy do 10 kW. Prosument opolski przewiduje na takie inwestycje dofinansowanie w kwocie 3.300 zł/kW dla instalacji bez akumulatorów (czyli on-grid) oraz 4.800 zł/kW dla instalacji wykorzystującej akumulatory do gromadzenia energii.

Dla elektrowni wiatrowych z zakresu 10 do 40 kW dofinansowania wyniosą 1.950 zł/kW dla instalacji on-grid oraz 3.450 zł/kW dla instalacji wyposażonych w akumulatory.

Maksymalne kwoty dofinansowania programu Prosument opolski

Kolejnym obostrzeniem regulującym wysokość wypłacanych dofinansowań jest górna granica dofinansowania przypadająca na jeden dom lub wspólnotę mieszkaniową:

  • pojedyncze gospodarstwo (dom jednorodzinny) przy inwestycji w jedno źródło odnawialne otrzyma maksymalnie 15.000 zł wsparcia, zaś przy inwestycji w więcej niż jedno źródło odnawialne maksymalne wsparcie wyniesie 30.000 zł (warto wziąć tą informację pod uwagę!)
  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych maksymalne wsparcie przy inwestycji w jeden rodzaj źródła odnawialnego wyniesie 45.000 zł, a przy inwestycji w co najmniej dwa źródła odnawialne wartość dofinansowania nie przekroczy 90.000 zł.

Możliwości Opolskiego Prosumenta

Wymienione powyżej wartości liczbowe możemy łatwo przekuć w prognozowane ceny konkretnych instalacji:

Aby maksymalnie wykorzystać dofinansowanie do sieciowej instalacji fotowoltaicznej (on-grid) o mocy 9,75 kW, koszt zakupu gotowej instalacji musiałby wynieść 78.000 zł brutto (dla porównania koszt instalowanej przez nas instalacji 10,5kW wynosi obecnie 42.000 zł brutto przy 8% stawce VAT).

Instalacja o mocy 3,75 kW, która prawdopodobnie będzie bardziej popularna – aby skorzystać z maksymalnej kwoty dofinansowania – musiałaby kosztować 30.000 zł brutto (oferujemy wykonanie takiej instalacji za 20.000 zł brutto).

Patrząc na powyższe poziomy cen i dofinansowań można śmiało stwierdzić, że „możliwości inwestycyjne” Opolskiego Prosumenta są duże i z pewnością umożliwią budowanie nie tylko podstawowych instalacji źródeł odnawialnych. Niepokoi mnie trochę rozdźwięk pomiędzy poziomem cen rynkowych instalacji, a oferowanym dofinansowaniem. Zważywszy na fakt, że nawet skomplikowane instalacje wykonywane na najdroższych markowych materiałach i podzespołach, są wyraźnie tańsze od poziomów oferowanych dofinansowań – może dojść (i w przeszłości dochodziło) do przeróżnych nadużyć. Zaburza to uczciwe rynkowe relacje i uczciwą konkurencję – jak jednak będzie zobaczymy.

Ciekawą opcją dla osób planujących budować duże instalacje, jest możliwość zastosowania drugiego źródła w celu podniesienia dopuszczalnej kwoty dofinansowania.

Dla przykładu: instalacja 10 kW umożliwia uzyskanie dofinansowania na poziomie 23.400 zł brutto, jednak przy montażu samej tylko instalacji solarnej maksymalna kwota jaką możemy dostać to 15.000 zł. Warto więc w tej sytuacji rozważyć dokupienie np. małej pompy ciepła do podgrzewania CWU (przykładowa oferta takiej pompy w naszym sklepie: Pompa ciepła EasyAir 2gt 250l) za cenę 10.000 zł z montażem i tym samym będziemy mogli odzyskać nie tylko 23.400 zł z instalacji fotoogniw, ale także 1.500 zł z instalacji pompy ciepła. Warunek? Musielibyśmy taką instalację zakupić za 83.000 zł brutto, a w realiach obecnych cen w Polsce to bardzo dużo – nasza firma wykonuje takie instalacje w cenie 48.000 zł brutto i to z 23% podatkiem VAT.

Czy prosument opolski na pewno jest gorszy od ogólnopolskiego?

Wiele osób mieszkających w rejonie działania Opolskiego prosumenta będzie niezadowolonych z faktu, że udziela on wsparcia w „zaledwie” 30% kosztu inwestycji – kiedy prosument ogólnopolski ma oferować 40% wsparcia. Pamiętajmy jednak, że jest to różnica pozorna, gdyż ogólnopolski prosument będzie dostępny tylko z kredytem (choć bardzo preferencyjnym), co będzie się wiązało z większymi kosztami inwestycyjnymi (dotyczy to zarówno prowizji bankowych jak i przewidywania, że część instalatorów i sprzedawców podniesie ceny instalacji, żeby zrekompensować sobie koszty przygotowania i obsługi tychże kredytów), zaś w przypadku dofinansowania Prosument oferowanego w województwie opolskim, nie ma wymogu wzięcia pożyczki bankowej.

Na końcu tego wpisu znajdziecie formularze  potrzebne do przystąpienia do Opolskiego prosumenta. Najświeższe informacje znajdziecie Państwo na stronie lokalnego urzędu.

Ogólnopolski program Prosument

A co z zapowiadanym od dawna programem prosument dla klientów indywidualnych?

W Polsce, oprócz programu Opolski Prosument, istnieją regionalne możliwości wsparcia. Gminy mogą ubiegać się o wsparcie z tego programu już od połowy roku 2014. Oprócz tego wsparcie z funduszy WFOŚIGW dostępne jest województwach małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i dolnośląskim.

Niezależnie jednak od istniejących obecnie możliwości wsparcia, wciąż duża liczba osób czeka na ogólnopolski program, umożliwiający osobom fizycznym dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Ogólnopolski program dofinansowań zakłada wsparcie inwestycji w wysokości 40% na instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe (wsparcie ma dotyczyć głównie urządzeń wytwórczych) oraz 20% na kolektory słoneczne i pompy ciepła. Trzeba pamiętać, że warunkiem otrzymania dotacji na kolektory i pompy ciepła jest ich łączne zastosowanie wraz z bateriami słonecznymi lub turbinami wiatrowymi.

Ponadto koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 100.000 zł dla osób fizycznych oraz 450.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w programie prosument do paneli fotowoltaicznych

Ze względu na różny stopień dofinansowania definiuje się w tym przypadku tzw. „Koszty kwalifikowane”, które wynoszą:

  • dla instalacji fotowoltaicznej do 10 kW – 8.000 zł/kW
  • dla instalacji fotowoltaicznej z zakresu 10 do 40 kW – 6.000 zł/kW
  • Przy zastosowaniu akumulatorów (przeliczając 1 kWh pojemności akumulatorów na 1 kW mocy baterii słonecznych) uzyskamy dodatkowo 5.000 zł/kW.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w programie prosument do elektrowni wiatrowych

W przypadku inwestycji w elektrownie wiatrowe wysokość dofinansowania dla jednostek do 10 kW wyniesie 11.000 zł/kW a dla jednostek o mocy od 10 do 40 kW 6.500 zł/kW.

Dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych dotacje będą możliwe tylko w sytuacji, kiedy inwestor zainstaluje także ogniwa fotowoltaiczne lub turbinę wiatrową i wyniosą:

Wysokość kosztów kwalifikowanych w programie prosument pomp ciepła

  • Dla pomp ciepła powietrze-woda do CO i CWU – 3.000 zł/kW
  • Dla pomp ciepła powietrze-woda tylko CWU (pojemność zbiornika 150-250 litrów) – 5.000 zł
  • Dla pomp ciepła powietrze-woda z zasobnikami powyżej 250 litrów – 8.000 zł
  • Dla pozostałych pomp ciepła do CO i CWU – 5.500 zł/kW

Wysokość kosztów kwalifikowanych w programie prosument dla kolektorów słonecznych

  • W przypadku kolektorów słonecznych koszty kwalifikowane wyniosą 3.500 zł za każdy kW mocy grzewczej wyliczonej zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub inną normą równoważną.

Ogólnopolski Program prosument – najważniejsze informacje dla inwestora

Aby otrzymać dotację z ogólnopolskiego programu Prosument, konieczne jest zaciągnięcie preferencyjnego kredytu na 100% wartości inwestycji. Marża bankowa dla tych kredytów wyniesie 1 do 3 % w zależności od banku, zaś mocno preferencyjne oprocentowanie 1% w skali roku. Kredyt taki będzie udzielany maksymalnie na 15 lat.

Bardzo istotną informacją dla inwestora jest fakt, że uzyskane w ten sposób dofinansowanie traktowane jest jako dochód i po jego otrzymaniu konieczne będzie rozliczenie się z urzędem skarbowym!

W związku z powyższym, na fotowoltaike nie otrzymamy realnego dofinansowania w wysokości 40%, lecz co najwyżej 33%, a w przypadku kolektorów słonecznych i pomp ciepła dotacja ta realnie wyniesie mniej niż 16,4% (musimy także zapłacić marżę od całej kwoty kredytu – co dodatkowo zmniejszy wysokość wsparcia).

O ile problem opodatkowania otrzymanej dotacji pojawiał się już wcześniej przy okazji dotacji do kolektorów słonecznych (występuje także w programie Opolskiego Prosumenta), o tyle ciężko jest przewidzieć wysokość kosztów bankowych, które inwestorzy będą musieli ponieść. Wynika to z faktu, że w zależności od użytych elementów, różny będzie stosunek dotacji 40% i 20%. Można jednak szacować, że dotacja będzie niższa ze względu na marżę bankową o co najmniej 3%. Pamiętać jednak trzeba, że ogromną zaletą nowego programu dofinansowań ogólnopolskich ma być preferencyjna stopa oprocentowania pożyczek – na poziomie 1% rocznie.

Niezależnie od powyższych obostrzeń i dodatkowych obowiązków i kosztów, cieszy fakt, że w końcu pojawiają się środki, które umożliwią opłacalną instalację fotoogniw dla inwestorów indywidualnych.

Opłacalność instalacji paneli słonecznych z dofinansowaniem

Zakładając prostą kalkulację analogiczną do mojego wcześniejszego wpisu o opłacalności inwestycji w fotowoltaikę (http://solarid.pl/blog/oplacalnosc-inwestycji-fotowoltaicznych), czas spłaty instalacji dla inwestora indywidualnego, który skorzysta z dofinansowania wyniesie około 8-9 lat. Należy jednak mieć na uwadze, że wyliczenia oparłem na optymistycznych założeniach dużego zużycia własnego wyprodukowanej energii.

Niemniej chcąc zadawać dalej pytanie „Czy warto?”, odpowiedź jest prosta: Mając oferowane teraz dofinansowanie, możemy rozpocząć inwestycję w panele słoneczne, która powinna się realnie zwrócić za około 10-12 lat. Ponadto, jeśli w tym czasie zacznie obowiązywać rozliczenia na podstawie Netmeteringu – nasza inwestycja spłaci się dużo szybciej. Nikt nam przy tym nie zagwarantuje, że kiedy już Netmetering stanie się rzeczywistością, to będą jeszcze jakiekolwiek pieniądze na dotacje do fotowoltaiki. O Netmeteringu – czym jest, jak ma być stosowany i co nam przyniesie – napiszę w jednym z kolejnych blogów.


Pliki do pobrania:

prosument-opolski_regulamin.doc

prosument-opolski_wniosek-o-dotacje_03.11.2014.docx

prosument-opolski_formularz-de-minimis_od-15.11.2014.xls

prosument-opolski_najczesciej-zadawane-pytania.doc