Góra

Polityka prywatności

Strefa Wiedzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOLARID

Firma F.H.U. Solarid Krzysztof Turek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 202 zwana dalej SOLARID z najwyższą starannością chroni znajdujące się w jej posiadaniu dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. SOLARID dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem osobom niepowołanym oraz przed niewłaściwym wykorzystaniem.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych w związku z przetwarzaniem ich danych przez SOLARID.

 

DEFINICJE

1.1 Administrator: Firma F.H.U. Solarid Krzysztof Turek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 202.

1.2 Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, oraz innej podobnej technologii.

1.3 Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.solarid.pl

 

Wprowadzenie

Publikując Politykę prywatności, wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania ich danych. Polityka prywatności wyjaśnia: kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa przysługują podmiotom danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności SOLARID.

 

Zasady dotyczące ochrony danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

 

Cel przetwarzania Państwa danych

W zależności od kontekstu, Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach: dla potrzeb rekrutacji i zatrudnienia, dla potrzeb realizacji umów zawartych z naszymi dostawcami i podwykonawcami, a także dla potrzeb pozyskiwania i obsługi naszych klientów.

W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

 

Sposób przetwarzania Państwa danych

Państwa dane przetwarzamy w formie elektronicznej, np. odpowiadając na zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem strony internetowej lub mediów społecznościowych i w formie papierowej, np. archiwizując dokumentację związaną z instalacją urządzeń i innymi usługami lub sprzedażą produktów z naszej oferty.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, aby była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do klientów z prośbą o wzięcie udziału w programach promocyjnych lub badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość osób mających dostęp do biura SOLARID, monitorować aktywność w systemach SOLARID, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interesy nasze i naszych klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa, dlatego w niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przekazywania danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu organom administracji publicznej, w tym organom skarbowym i rentowym, audytorom finansowym, dostawcom energii elektrycznej itp.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną (np. umowa na instalacje produktów z oferty) lub ponieważ jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na Państwa wniosek, albo

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na SOLARID, lub

(4) dlatego, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SOLARID lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

 

Miejsca przetwarzania Państwa danych

Dane mogą być przetwarzane w biurze SOLARID, a także u naszych partnerów, dostawców, przedstawicieli i podwykonawców.

Okres przechowywania Państwa danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy usługę. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach SOLARID. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez 5 lat. Dane dotyczące potencjalnych klientów są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Klient, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 502 055 198) i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych, o tym, czy dane są przetwarzane oraz w innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawo do kopii danych
  • wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania (np. zgoda marketingowa)
  • sprostowania danych
  • bycia zapomnianym
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • sprzeciwu

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do Inspektora Ochrony Danych SOLARID na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bezpieczeństwo Państwa danych

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowych. Zawiadomimy Państwa o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez SOLARID danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

 

Sposób zgłaszania naruszenia

Każde otrzymane od Państwa zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Państwa danych nikomu innemu. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane osobowe, naruszamy przepisy RODO, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mają Państwo także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.