Góra

Jak wypełnić wniosek mój prąd?

Strefa Wiedzy

Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, że inwestycja w fotowoltaikę nie jest tania. Z kolei rząd naciska na to, aby odchodzić od prądu pobieranego jedynie z elektrowni. Rządzący skutecznie zachęcają przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli do tego, by zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną. Ich sposobem są projekty, umożliwiające otrzymanie finansowej pomocy. Przykładem tego jest program Mój Prąd. Sprawdź, jak działa i jak poprawnie wypełnić wniosek!

Spis treści

Program Mój Prąd prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — na czym polega?

Dla kogo dedykowany jest program Mój Prąd?

Nowe zasady programy Mój Prąd 4.0

Na co można otrzymać pieniądze z programu Mój Prąd 2022?

Warunki programu Mój Prąd

Zmiany dotykające system rozliczania

Jakie kwoty dofinansowania oferuje program Mój Prąd?

Mój Prąd 2022 - kiedy rusza nabór wniosków?

Jak wypełnić wniosek Mój Prąd?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Mój Prąd?

Czym jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Jak sprawdzi status wniosku Mój Prąd?

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku Mój Prąd?

Podsumowanie

Program Mój Prąd prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — na czym polega?

Mój Prąd to rządowy program, który został zainicjowany w celu wspierania rozwoju energetyki prosumenckiej. Inaczej mówiąc, program Mój Prąd ma doprowadzić do rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Dodatkowym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Dla kogo dedykowany jest program Mój Prąd?

Mój Prąd to dobrze przemyślany program służący wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Nowy nabór wniosków dedykowany jest osobom fizycznym, które wytwarzają energię na własne potrzeby, a ponadto mają podpisane umowy, których celem jest regulacja kwestii związanych z wyprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Mój Prąd 4.0 to program dedykowany również osobom, które już raz korzystały z tego dofinansowania.

Nowe zasady programy Mój Prąd 4.0

Każda nowa odsłona programu miała swoje zasady. Podobnie jest w przypadku najnowszego programu Mój Prąd. W tym przypadku priorytetem jest rozwiązanie zwiększającej się autokonsumpcji w miejscu wytwarzania energii. Obecny program pod lupę bierze nie tylko system rozliczania, ale również rozwiązania zwiększające bieżące użycie.

Na co można otrzymać pieniądze z programu Mój Prąd 2022?

Dotacje w tym roku dotyczą:

  • zakupu, dowozu i instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych,

  • zakupu, dowozu i instalacji urządzeń do magazynowania ciepła lub magazynowania energii elektrycznej,

  • zakupu, dowozu i instalacji systemów zarządzania energią elektryczną.

Warunki programu Mój Prąd

Nabój Mój Prąd 4.0 to liczne warunki, które trzeba spełnić i zasady, które trzeba znać. Przede wszystkim:

  • wsparcie dotyczy kosztów kwalifikowanych z okresu od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku,

  • środki przyznawane są jednokrotnie,

  • dofinansowanie udzielane jest jedynie na zakończone instalacje,

  • program można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Zmiany dotykające system rozliczania

Najnowszy program Mój Prąd to nie tylko możliwości, ale również zmiany. Rządzący zmienili system rozliczania. Zrezygnowano z systemu opustów. Aktualnie rozliczać się można w nowym systemie net billing. Tylko w ten sposób rozliczać można nowych i dotychczasowych prosumentów.

Jakie kwoty dofinansowania oferuje program Mój Prąd?

Kwoty z programu Mój Prąd są różne. Wszystko zależy od osoby, jak i charakterystyki instalacji. Montaż instalacji fotowoltaicznej indywidualnej to kwota rzędu 4000 zł, magazyn energii elektrycznej to kwota 7500 zł, zaś magazyn ciepła to ok. 5000 zł dotacji.

Mój Prąd 2022 - kiedy rusza nabór wniosków?

Wnioski z programu Mój Prąd można składać już od kwietnia 2022 roku. Możliwość ta kończy się wraz z ostatnim dniem roku. Możesz złożyć wniosek online przy pomocy profilu zaufanego bądź generatora wniosków. Obecnie wnioski papierowe nie są respektowane.

Jak wypełnić wniosek Mój Prąd?

Aby składać wnioski, warto mieć założony profil zaufany. W celu złożenia wniosku Mój Prąd należy przejść na portal GWD i założyć konto. Dopiero później możesz złożyć wniosek online. Wiąże się to z wpisaniem danych, rodzaju instalacji fotowoltaicznej, w tym lokalizacji, kosztów całkowitych, kosztów kwalifikowanych, daty przyłączenia oraz mocy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Mój Prąd?

Wniosek ten wymaga załączenia kilku dokumentów. Przede wszystkim chodzi dokument potwierdzający działanie instalacji, czyli o protokół odbioru prac, dowód zapłaty faktury bądź oświadczenie, skan faktury bądź paragonu imiennego, potwierdzenie dokonania przelewu oraz zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej o korzystaniu z nowego systemu rozliczeń.

Czym jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Zaświadczenie OSD to dokument potwierdzający zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej. Jest ono potrzebne do złożenia wniosku. Jeśli takiego zaświadczenia nie otrzymasz, nie dostaniesz także dotacji w ramach programu Mój Prąd.

Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd?

Złożenie wniosku Mój Prąd 4.0 nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Trzeba ten fakt sprawdzić. Rozpatrywanie może chwilę trwać, dlatego jeśli jesteś ciekawy, czy przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej w jakiś sposób Ci się zwróci, możesz tego dokonać na oficjalnej stronie programu Mój Prąd. Wystarczy, że w wyszukiwarce podasz swój e-mail bądź numer PPE. Później należy podać numer wniosku, po czym ukaże się jego status.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku Mój Prąd?

Rozpatrzenie wniosku o dotację może trwać nawet kilka miesięcy. Tak było w poprzednich edycjach programu mój prąd, obecnie również wygląda to w ten sposób. Trzeba chwilę poczekać, aż pieniądze za magazyn energii elektrycznej lub instalację fotowoltaiczną się w jakiejś części zwrócą.

Podsumowanie

Złożenie wniosku Mój Prąd nie jest trudne. Wystarczy przyłożyć się do tego, a wniosek będzie gotowy w zaledwie kilkanaście minut. Minusem jest czekanie kilka miesięcy na jego rozpatrzenie, jednak otrzymanie pieniądze mogą wszystko wynagrodzić.

 

 

Przeczytaj również:

Moc instalacji fotowoltaicznej — jakie ma znaczenie?