Góra

Czym jest net billing

Strefa Wiedzy

Net-billing to system rozliczeń energii elektrycznej w Polsce, który pozwala producentom energii z paneli fotowoltaicznych na sprzedawanie nadwyżek energii z powrotem do sieci elektrycznej. Dzięki temu, osoby posiadające panele fotowoltaiczne mogą zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną nawet o 88%, ponieważ otrzymują zwrot części pieniędzy za nadwyżki energii, które oddają do sieci.

Net-billing jest korzystny nie tylko dla producentów energii z paneli fotowoltaicznych, ale też dla całej sieci elektrycznej w Polsce. Dzięki temu systemowi, energia odnawialna jest lepiej wykorzystywana, a zapotrzebowanie na energię wytwarzaną w konwencjonalny sposób jest mniejsze.

Jeśli chcesz zostać producentem energii z paneli fotowoltaicznych w Polsce i posiadać własną elektrownię na dachu lub gruncie, warto rozważyć skorzystanie z net-billingu. Aby to zrobić, należy zgłosić się do swojego dostawcy energii z wnioskiem o zmianę sposobu rozliczania. Następnie należy zainstalować licznik dwukierunkowy, który pozwoli na monitorowanie ilości energii, którą produkujesz i oddajesz do sieci. Zajmiemy się tym za Ciebie.

Net-billing to doskonały sposób na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i zarabianie pieniędzy z nadwyżek energii. Jeśli jeszcze nie posiadasz paneli fotowoltaicznych, warto rozważyć skorzystanie z tego systemu rozliczeń.

Korzyści systemu net-billing


Główną korzyścią płynącą z systemu net-billing jest możliwość zmniejszenia rachunków za energię elektryczną dla producentów energii z instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu, że mogą oni sprzedawać nadwyżki energii z powrotem do sieci elektrycznej, otrzymują zwrot części pieniędzy za tę energię.

Net-billing jest też korzystny dla sieci elektrycznej, ponieważ pozwala na lepsze wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejsza zapotrzebowanie na energię wytwarzaną w konwencjonalny sposób. Dzięki temu, sieć elektryczna jest bardziej efektywna i przyjazna dla środowiska.

Net-billing to także dobra opcja dla osób, które chcą wspierać rozwój energii odnawialnej w Polsce. Poprzez sprzedawanie nadwyżek energii do sieci elektrycznej, producenci energii z paneli fotowoltaicznych mogą przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w kraju.

Dzięki zastosowaniu rozliczeń w systemie net-billingu sieć energetyczna jest stabilniejsza niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszego systemu rozliczeń.

Net-billing na świecie


Net-billing jest systemem rozliczeń energii elektrycznej, który jest stosowany w wielu krajach na całym świecie. W zależności od kraju, system ten może mieć nieco różne zasady i wymagania, ale w większości przypadków polega na możliwości sprzedaży nadwyżek energii z powrotem do sieci elektrycznej.

Net-billing jest szeroko stosowany w wielu krajach Europy, w tym w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. W Stanach Zjednoczonych system ten jest również powszechnie stosowany, a w niektórych stanach, takich jak Kalifornia i Nowy Jork, istnieją specjalne programy rządowe, które wspierają rozwój net-billingu.

Net-billing jest coraz popularniejszy w wielu krajach na całym świecie, ponieważ umożliwia producentom energii z paneli fotowoltaicznych zarabianie pieniędzy z nadwyżek energii, a jednocześnie wspiera rozwój energii odnawialnej i poprawia efektywność sieci elektrycznej.

Polska nie jest samotną wyspą na mapie państw w których funkcjonuje system net-billingu, wprowadzony został już w systemach elektroenergetycznych państw takich jak m.in. Włochy, Portugalia, Meksyk, Indonezja czy Stany Zjednoczone Ameryki. We Włoszech w systemie net-billingu rozlicza się wartość nadwyżek sprzedanych do sieci po cenach hurtowych, które można wykorzystać później jako środki do rozliczenia zakupu energii z sieci, istnieje również możliwość wypłaty zgromadzonych środków. W Portugalii rozliczenie odbywa się w oparciu o 90% wartości średniej ceny energii elektrycznej spot na Iberyjskim Rynku Energii Elektrycznej, zaś pozostałe 10% wartości pokrywa koszty integracji z siecią elektroenergetyczną.

Czym jest autokonsumpcja i dlaczego jest ważna?


Autokonsumpcja to stosunek ilości energii, którą producent energii z paneli fotowoltaicznych wykorzystuje na własne potrzeby do całkowitej ilości energii, którą produkuje. Im wyższy jest wskaźnik autokonsumpcji, tym więcej energii producent wykorzystuje na własne potrzeby, a tym mniej energii oddaje do sieci elektrycznej. Wyższy wskaźnik znacząco skraca czas, w którym instalacja się zwróci.

Net-billing nie ma bezpośredniego wpływu na wskaźnik autokonsumpcji natomiast sprawia, że wskaźnik ten staje się bardzo ważnym elementem projektowanych instalacji. Net-billing pozwala producentom energii z paneli fotowoltaicznych na sprzedaż nadwyżek energii z powrotem do sieci elektrycznej, niezależnie od tego, jak wysoki jest ich wskaźnik autokonsumpcji.

Podsumowując, net-billing to system rozliczeń energii elektrycznej, w którym producenci energii z paneli fotowoltaicznych mogą sprzedawać nadwyżki energii z powrotem do sieci elektrycznej. Wskaźnik autokonsumpcji natomiast określa stosunek ilości energii, którą producent wykorzystuje na własne potrzeby, do całkowitej ilości energii, którą produkuje. Te dwa pojęcia nie są bezpośrednio ze sobą powiązane, chociaż producenci energii z paneli fotowoltaicznych mogą korzystać z obu tych rozwiązań w celu maksymalizacji zysków i optymalizacji wykorzystania energii.

Jak działa net-billing w praktyce?


Prosumenci zgłaszający swoje instalację do operatorów sieci od dnia 1 kwietnia 2022 roku, oraz ci którzy zdecydują się przejść na tzw. net-billing, podlegali będą pod tzw. rozliczenie wartościowe nadwyżek energii, ponosić będą koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, tak jak wcześniej będą mogli rozliczać wartości nadwyżek w okresie 12 miesięcy, oraz będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Czyli jest to dochód, który jest zwolniony z podatku.

Główną ideą net-billingu jest zapewnienie prosumentowi możliwości bycia aktywnym uczestnikiem na rynku energii, zaś sam system stwarza dodatkową zachętę dla prosumentów energii odnawialnej, aby zwiększać autokonsumpcję wytwarzanej energii elektrycznej, oraz dopasowywać wielkość instalacji odpowiednio do własnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Prosumenci funkcjonujący w systemie net-billingu zyskują większą znajomość zasad funkcjonowania rynku energii, oraz poczynają kroki mające na celu zarządzanie energią elektryczną w gospodarstwie domowym (magazynowanie, oraz zużycie). Finalnie prosumenci jako świadomi uczestnicy rynku energii będą dążyć, aby w myśl zasad rynkowych sprzedawać do sieci prąd w chwili, gdy jego ceny na rynku są wysokie, zaś pobierać w godzinach, kiedy jego ceny są niskie. Prosument otrzymuje gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej, system ten jest w pełni zgodny z regulacjami Unijnymi oraz przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego systemu
elektroenergetycznego.

Polski model net-billingu opiera się na odrębnym rozliczeniu wartości prądu sprzedanego do sieci elektroenergetycznej oraz wartości prądu zakupionego z sieci elektroenergetycznej. W systemie net-billingu gospodarstwo prosumenta będzie mogło pracować w następujących wariantach:

• Autokonsumpcja – wykorzystując do zasilania energię produkowaną na bieżąco w instalacji prosumenta, energia ta nie podlega podatkom, opłatom oraz innym kosztom,
• Produkcja energii do sieci elektroenergetycznej – kiedy w gospodarstwie prosumenta zachodzi nadprodukcja, wówczas nadwyżki prądu sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej, zaś prosument otrzymuje wynagrodzenie za każdą 1kWh oddaną do sieci, jej wartość wyceniana jest na bazie rynkowej ceny energii elektrycznej, jest zapisywana jako depozyt na koncie prosumenta,
• Zakup energii z sieci elektroenergetycznej – kiedy w gospodarstwie prosumenta występują niedobory energii, wówczas musi dojść do bilansowania niedoboru mocy, poprzez zakup energii z sieci elektroenergetycznej. Prosument ponosi koszty za każdą pobraną 1 kWh energii zgodnie z taryfą sprzedawcy, ponosi również opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci. Na poczet rozliczenia energii pobranej można wykorzystać środki zgromadzone na koncie prosumenta.

Nowy system wprowadza szereg nowych pojęć

• Konto prosumenta – przez które rozumieć należy indywidualne konto, w oparciu o które rozliczane są nadwyżki energii sprzedawane do sieci oraz pokrywane są zobowiązania za prąd pobierany z sieci, ewidencjonując przy tym ilości i wartość energii elektrycznej sprzedanej oraz zakupionej.
• Depozyt prosumencki – wartość nadwyżek prądu sprzedanego do sieci elektroenergetycznej. Można przeznaczyć go na poczet zobowiązań prosumenta, za zakup energii elektrycznej z sieci. Środki zapisane jako depozyt, mogą być wykorzystane do rozliczeń przez 12 miesięcy od momentu ich przypisania na koncie prosumenta.
• Zwrot nadpłaty – wartość niewykorzystanego depozytu po upływie okresu 12 miesięcy od momentu przypisania ich na koncie prosumenta, będzie zwracane w ujęciu miesięcznym do kwoty 20% wartości energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektrycznej, przychody te będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.