Góra

Jak działa fotowoltaika

Strefa Wiedzy

W natłoku informacji słowo fotowoltaika nikogo już nie dziwi. Wciąż jednak nie jest oczywiste, co ono oznacza. Przyjrzyjmy się zatem jak wykorzystać promienie słoneczne, aby móc korzystać z czystej energii w gniazdkach.

 

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Obecnie energia słoneczna stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii każdy z nas może korzystać z naturalnego i ekologicznego źródła energii w swoim domu.


Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne połączone w moduły. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze słońca zamienia się w prąd stały. Ogniwa to układy z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania temperatury lub promieniowania słonecznego. Do produkcji ogniw najczęściej wykorzystuje się krzem.


Efekt fotowoltaiczny polega na wygenerowaniu nośników ładunku w półprzewodniku pod wpływem działania promieniowania słonecznego. Pod wpływem działania promieni słonecznych, elektrony znajdujące się w krysztale krzemu zostają wzbudzone, przechodzą na wyższy poziom energetyczny i zostają wybite. Na skutek ich przemieszczania się pomiędzy elektrodami, powstaje różnica potencjałów, a tym samym prąd elektryczny stały.


Prąd stały z modułów zostaje przekazany do falownika, który przekształca go na prąd zmienny zasilający nasze domowe urządzenia elektryczne. Falownik kontroluje pracę całej instalacji: dopasowuje parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a także wyłącza instalację po wykryciu jakiejkolwiek awarii. Monitoruje wszystkie istotne parametry, które mogą być użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.